25 juni, 2018

Turkse kerstgroeten van Milli Görüş en Diyanet

Milli Görüş en Diyanet liggen onder vuur bij minister Asscher. Deze organisaties, die extra gemonitord moeten worden door de minister, verdenkt men ervan dat ze de integratie van Turken niet altijd bevorderen. Maar dit jaar kwam misschien daarom een unicum. Milli Görüş Noord-Nederland wenst iedereen een vrolijk Kerstfeest, voor het eerst in haar geschiedenis.

Bij monde van Oktay Dalmaz, de voorzitter van Milli Görüş Noord-Nederland, wil men iedereen een vrolijk en gezegend Kerstfeest vieren. “De gelovigen voelen een verantwoordelijkheid jegens de medemens. Feestdagen bieden een goede gelegenheid om het bewustzijn bij de mens nogmaals te herzien.”

“Naastenliefde wordt door de gelovigen tijdens feestdagen veel intensiever ervaren. De terugkeer naar de meest fundamentele waarden zal het gevoel van eenheid, zowel binnen families als gemeenschap versterken. Daardoor zijn deze dagen een goed moment om ze te benutten ter bevordering van de sociale cohesie. Het zal niemand zijn ontgaan dat de polarisatie het afgelopen jaar is toegenomen in de Nederlandse maatschappij. Dit heeft (deels) te maken met de ontwikkelingen en gruweldaden in het Midden-Oosten. Ook binnen de Islamitische gemeenschap is er veel weerstand tegen deze gruweldaden. Helaas constateren wij dat er in alle lagen en niveaus mensen zijn die deze gruweldaden proberen te misbruiken voor hun eigen doeleinden. Dit heeft een negatief effect op de sociale cohesie en draagt bij aan wantrouwen tegen andere groepen. Wij zullen het tegengaan van de polarisatie en wantrouwen als een uitdaging zien en onze bijdrage hieraan leveren.”

Ook Diyanet Nederland wordt onder de loep genomen. En ook zij kwamen weer met hun eigen kerstgroet dit jaar. Professor dr. Mustafa Unver, voorzitter van de Islamitische Stichting Nederland “Wij betuigen met respect en dankbaarheid alle gekoesterde herinneringen en zegeningen van de profeten van Adam tot aan Mohammed Mustafa, vrede zij met hen allen. Ter gelegenheid van de geboorte van Jezus, een boodschapper en voorganger met een profetische missie van Mohammed Mustafa, willen wij de gehele Christelijke wereld een behaaglijke kerst toewensen.”

“Wij als moslims, volgelingen van dezelfde keten, wensen alle Christenen die op 24 december, kerstavond, de geboorte van Jezus vieren een bekoorlijke tijd toe. Wij hopen dat een immense gebeurtenis als deze tot wereldvrede, rechtvaardigheid, eerlijkheid, billijke verdeling van rijkdom, broederschap, geluk en vrede leidt. Wij delen de wens dat elke vorm van discriminatie, vijandigheid, haat, eenzaamheid, racisme, tranen, en oorlog vervangen wordt door oprechte vrede en broederschap. “Jullie die geloven! Treedt allen te zamen toe tot de overgave [aan God] en volgt de voetstappen van de satan niet, want hij is een verklaarde vijand van jullie” (Koran 2:208)”

 

 

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

scroll to top