16 juli, 2018

Turkse jongeren praten met Asscher

Het Motivaction onderzoek waarin een grote meerderheid van Turkse jongeren jihadgangers als helden zou zien leidde tot grote commotie in de Turks Nederlandse gemeenschap en zorgde mede voor de breuk in de PvdA fractie met de Turks Nederlandse parlementsleden Kuzu en Öztürk. Maar ook een reactie vanuit Turks Nederlandse jongeren, die onder de afkorting TNT (Turks Nederlands Tegengeluid) een petitie maakten op Facebook. TNT herkent zich namelijk niet in het geschetste beeld over Turks-Nederlandse jongeren niet en wil een positief tegengeluid  laten horen. Een positief tegengeluid in de vorm van een brief aan vicepremier Asscher en een petitie onder Turks-Nederlandse jongeren, politici, stichtingen, verenigingen, ondernemers en een ieder die zich niet kan herkennen in het beeld wat is ontstaan door het onderzoek. Er werd gevraagd om een gesprek met de minister en die kwam er.

Vandaag mocht deze actiegroep op bezoek bij minister Lodewijk Asscher. Er zijn kritische vragen gesteld richting de minister over het starten van het onderzoek. Asli Bolat, PvdA-raadslid in Uden, een van de initiatiefnemers “We hebben het onder andere gehad over de manier waarop het onderzoek is uitgevoerd, de vervolgstappen en hem aangesproken op de negatieve impact van zijn media optreden. Ook hebben wij verschillende signalen uit de gemeenschap benoemd en onze verontwaardiging uitgesproken over de manier waarop dit opgepakt en uitgezet is. Vervolgens hebben wij concrete afspraken gemaakt over de betrokkenheid van de doelgroep waar het over gaat. Wij hebben afgesproken dat wij actief een bijdrage zullen leveren aan het vervolgonderzoek en de toezegging gekregen dat er een gesprek gaat komen met de achterban die wij vertegenwoordigen.”

Het gesprek heeft zijn vruchten afgeworpen. Er zal een klankbordgroep opgericht worden om in de toekomst actief betrokken te worden bij beleidsvorming met betrekking tot verschillende participatiethema’s als onderwijs en arbeidsparticipatie. Bolat “Wij hebben hem vooral duidelijk gemaakt dat hij niet over jongeren, maar met jongeren moet praten.” Maar TNT wil dat alle Turks Nederlandse jongeren meepraten of meedenken, dus roepen ze die jongeren op om hun gegevens te malen naar turksnederlandsejongeren@gmail.com. Ook kan je via deze mail het visiedocument per mail ontvangen.

 

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

scroll to top