16 augustus, 2018

Turken weer naar de stembus

Voor de tweede keer dit jaar mogen Turkse Nederlanders hun stem uitbrengen tijdens de parlementsverkiezingen op 1 november. Dit keer hebben Turkse Nederlanders maar liefst vijf dagen de tijd om hun stem uit te brengen, namelijk van 21 tot 25 oktober.

Ook nieuw is dat men deze keer op drie verschillende locaties de stem kan uitbrengen. Turkse Nederlanders, die normaliter gebruikmaken van het Turkse consulaat in Rotterdam kunnen terecht in AHOY in Rotterdam-Zuid of de RAI in Amsterdam-Zuid. Turkse Nederlanders, die gebruikmaken van het Turkse Consulaat te Deventer kunnen hun stem uitbrengen in Sporthal de Scheg.

Op 1 november gaan de burgers in Turkije stemmen.

Om spanningen weg te halen wordt nauw samengewerkt met de Nederlandse autoriteiten om veiligheid te garanderen.

De Turkse Nederlanders zijn belangrijk, omdat er in potentie 240 duizend stemmen te winnen zijn. Er wordt ook al volop campagne gevoerd om de gunst van de Turks Nederlandse kiezer.

scroll to top