17 augustus, 2018

Turken radicaliseren weinig

( uitzending 30/10/14 )

Turkse jongeren radicaliseren niet. Dat was de conclusie van het onderzoek in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het onderzoek is vrij positief over de ontwikkelingen van Turkse jongeren. Maar volgens Turkse professionals zijn er wel degelijk alarmerende ontwikkelingen. Zij schreven daarom in 2011 een brandbrief.

Kadir Tas en Aydin Daldal, twee van de Turkse professionals, die meeschreven aan het manifest, legden in hun lezing uit waarom ook zij zich zorgen maken over de Turkse jeugd. Turkse jongeren hebben weinig binding met de Nederlandse samenleving, zoeken vaak contact binnen de eigen groep en leven in een isolement.

Maar dr Richard Staring criminoloog aan de Erasmus Universiteit, is hoopvol, want Turkse jongeren halen hun achterstanden gestaag in. Er is weliswaar een zoektocht naar identiteit bij Turkse jongeren en religie is zeer zeker belangrijker geworden. Maar Turken zijn een heterogene groep, ook al zijn ze teruggetrokken en hebben ze het gevoel gediscrimineerd te worden. Turken zijn voor alles conformistisch en ouderwets en pragmatisch. Ze willen gewoon een goeie baan en een huis kopen.

Gebiedscommissie voorzitter van Feijenoord, mevrouw Nel Noel, was 1 van de politici, die aanwezig was.

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

scroll to top