22 juli, 2018

Toename discriminatie in Nederland

Het College voor de Rechten van de Mens presenteerde op 8 april zijn jaarverslag over 2013. De cijfers tonen een explosieve stijging van het aantal vragen over discriminatie ten opzichte van 2012: een stijging van ruim 75%. De vragen over afkomst zijn meer dan verdubbeld en de vragen over zwangerschapsdiscriminatie bijna verviervoudigd. Uit de cijfers blijkt ook dat discriminatie op het werk een groot probleem is in Nederland. 56% van de zaken bij het College gaat over discriminatie op de arbeidsmarkt.

Laurien Koster, voorzitter van het College voor de Rechten van de Mens: “Uitsluiting vindt al plaats vanaf de eerste stappen op de arbeidsmarkt. Ook in 2013 kreeg het College signalen dat bedrijven stagiairs weigeren vanwege bijvoorbeeld hun huidskleur of omdat zij een hoofddoek dragen.”

In 2013 beantwoordde het College 2581 vragen, ontving het 498 verzoeken om een oordeel van het College en deed het 183 uitspraken. Het aantal zaken over afkomst is het meest gestegen 14% naar 18%. Bij de uitspraken waren geslacht (22%), handicap/chronische ziekte (17%) en leeftijd (17%) de drie meest voorkomende discriminatiegronden.

In steeds meer zaken is daadwerkelijk sprake van discriminatie. De afgelopen twee jaar is dit aantal gestegen van 56% in 2011 naar 62% in 2013. In 77% van deze zaken nam de discriminerende partij maatregelen om de discriminatie ongedaan te maken of in de toekomst te voorkomen. Dit is 7% meer dan in 2012. Hieruit blijkt dat werkgever, scholen en ondernemers vaak niet weten dat zij discrimineren.

Volgens de organisatie is de arbeidsdiscriminatie een groot probleem in Nederland. Het college kreeg ook veel vragen over zwangerschapsdiscriminatie.

Vorige maand deed de instantie een dringend beroep op minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) om iets te doen aan discriminatie van zwangere werkneemsters. Asscher zegde toe dit voorjaar met maatregelen te komen om deze discriminatie aan te pakken.

bron: nu.nl en www. mensenrechten.nl

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

scroll to top