25 juni, 2018

Rotterdam primeur met eigen Kinderombudsman

Voor het eerst in Nederland komt er naast de landelijke Kinderombudsman ook een Gemeentelijke Kinderombudsman. Rotterdam krijgt de eer. Vanaf 1 januari komt Anne Mieke Zwaneveld op voor de rechten van kinderen in de Maasstad. Zij is nu al gemeentelijke ombudsman van Rotterdam. Rotterdam is de eerste, maar, zegt Zwaneveld, ‘ik denk dat we niet lang de enige zullen zijn. Het is volstrekt logisch om ervoor te zorgen dat die klachtenmogelijkheid na de decentralisatie van de jeugdhulp in een gemeente geregeld wordt.’

Het aanstellen van de Kinderombudsman gebeurt op initiatief van de gemeenteraad. Zwaneveld zegt in haar nieuwe hoedanigheid te zullen uitgaan van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind. ‘Dat is een heel ander toetsingskader. Bij de huidige behoorlijkheidsvereisten staat bijvoorbeeld niks over het recht op onderwijs of veiligheid.’ Die rechten verdienen volgens haar expliciete aandacht.

Gemeenten krijgen vanaf 2015 de verantwoordelijkheid over onder meer jeugdzorg. Een kinderombudsman die zich alleen bezighoudt met kinderen binnen een gemeente, komt dan ook als geroepen volgens Rotterdam. ‘Waar nodig zullen we actie ondernemen om te zorgen dat de gemeente en andere organisaties de rechten van kinderen respecteren en naleven’, zei Zwaneveld maandag. Ze vindt het een eer om ook Kinderombudsman te worden.

Rotterdammers die tegen problemen aanlopen in de jeugdhulp kunnen terecht bij de kinderombudsman van de stad. Zij kunnen aankloppen bij twee nieuwe meldpunten: het Meldpunt Zorg Rotterdam en het Meldpunt Jeugdhulp Rotterdam. ’Die meldpunten zijn nog weer wat anders. Dat is vooral een organisatie waar mensen een vraag, signaal of klacht kwijt kunnen, ook anoniem. Mensen willen vaak gewoon ‘dat iemand het weet’. Voor dat soort signalen moet ergens een plek zijn.’ BIj de meldpunten kunnen mensen een vraag of zorg bespreken met een onafhankelijke professional. In het uiterste geval kan dat alsnog leiden tot het indienen van een officiële klacht. De ombudsman brengt vervolgens regelmatig verslag uit over wat er speelt.

Nederland heeft sinds 2011 Marc Dullaert als eerste landelijke Kinderombudsman. Hij zal nauw samenwerken met Zwaneveld.

bron: VK, Binnenlands Bestuur

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

scroll to top