22 juli, 2018

Rabbae waarschuwt D66 voor samenwerken met Leefbaar

Naar aanleiding van de verkiezingsuitslag in Rotterdam waar Leefbaar Rotterdam de grootste partij is geworden stuurt Mohammed Rabbae van het Landelijk Beraad Marokkanen een open brief aan Salima Belhaj, fractieleider D66 Rotterdam. Tijdens de verkiezingen waarschuwde Rabbae de PvdA al dat als zij niet openlijk afstand zouden doen van samenwerking met de PVV of Leefbaar Rotterdam.

Hij schrijft “D66 is een van weinige partijen die vrij is gebleven van het besmettingsvirus van extreem- rechts. Op landelijk niveau heeft Alexander Pechthold bewezen over politieke ruggengraat te beschikken tegenover de racist Wilders. Daarmee is D66 een schone partij gebleven, die respect afdwingt. De winst is daarom volledig verdiend.”

“Nu breekt natuurlijk de fase van collegevorming aan. Leefbaar Rotterdam zoekt naar coalitiepartners om opnieuw haar repressieve politiek jegens de moslims en migranten handen en voeten te geven. Immers Leefbaar Rotterdam zal aan haar kiezers moeten bewijzen dat “ze doet wat ze zegt”. Haar programma alsmede de uitspraken van haar leider zijn duidelijke signalen dat Leefbaar Rotterdam , weliswaar niet scheldt en schreeuwt zoals de PVV van Wilders maar voor de rest allerminst aarzelt om de migranten in de verdachte hoek te plaatsen en de islam ( lees: de moslims) als de bron van veel problemen in de stad.
Haar leider Eerdmans stelde in NRC van 30-01-2014 – zonder zich te schamen- dat “natuurlijk de islam een belangrijke factor is in het falen van Ibn khaldoen”. Uiteraard zal hij de grotere schandalen rondom een aantal hoge onderwijsinstellingen ( Inholland), ziekenhuizen en woningbouwcorporaties niet koppelen aan het christendom!
Diezelfde Eerdmans heeft op TV ( Pauw &Witteman) verklaard dat Leefbaar Rotterdam de hoofddoeken wil bestrijden in de openbare scholen. Verder wil hij de inkomensgrens van de RotterdamWet- een wet die strijdig is met de grondwet- verhogen zodat niet- kapitaalkrachtige burgers geen toegang krijgen tot meer wijken in de stad. Zijn voorstel om quota’s in te stellen voor de toegang van Oost-Europese burgers tot Rotterdam is in strijd met de vrijheid van beweging in de Europese Unie. Zijn programmavoorstel om doelgroepen ( lees:migranten ) te registreren is in strijd met de privacy- wetgeving. De migranten zullen nooit de vijandige houding van Leefbaar Rotterdam vergeten toen deze partij in het college participeerde. De politieke cultuur van leefbaar Rotterdam en haar voorgenomen beleid passen absoluut niet bij D66 : een partij die we kennen als een democratische en liberale partij die diversiteit waardeert en alle grondwettelijke rechten en vrijheden in acht neemt. Kortom een beschaafde partij. Het is niet in het lange termijnbelang van D66 om met Leefbaar Rotterdam coalitie te vormen. Het risico op “besmetting” is groot aanwezig. Het valt nu al te voorspellen en te vrezen dat na 4 jaar D66 dan dezelfde prijs zal betalen die de PvdA nu in het hele land aan het betalen is voor haar coalitie met de VVD. Als je dat maar weet. Een gewaarschuwde politica telt voor twee!”

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

scroll to top