18 juli, 2018

Nieuw onderzoek zegt Turken belemmeren hun eigen integratie

Turks-Nederlandse jongeren zijn hun achterstand op autochtone jongeren aan het inlopen. Hun verdere integratie kan echter bedreigd worden door gevoelens van uitsluiting en discriminatie. Dat blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit Amsterdam en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Turks-Nederlandse jongeren presteren steeds beter in het onderwijs. Een aanzienlijk deel voelt zich echter gediscrimineerd bij het zoeken van werk of een stageplek. De meeste jongeren blijven toch toegang zoeken tot de arbeidsmarkt.

In vergelijking met Antilliaanse, Surinaamse en Marokkaanse Nederlanders zijn Turkse Nederlanders sterker op hun etnische groep en land van herkomst gericht, maar onder jongeren neemt de identificatie met Nederland toe. Jongeren met een hoger opleidingsniveau en minder discriminatie-ervaringen voelen zich meer thuis in Nederland. Tegelijkertijd voelt deze groep zich ook minder gerespecteerd.

Vergeleken met andere groepen gaan relatief weinig Turks-Nederlandse jongeren over tot criminaliteit en radicaliseren ze minder.

Het onderzoek is gebaseerd op een literatuurstudie naar de maatschappelijke positie van Turkse Nederlanders en gesprekken met 73 jongeren en 27 professionals.

Bron: Erasmus Universiteit Rotterdam; WODC

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

scroll to top