16 juli, 2018

Klacht opslaan biometrische gegevens Turken

De Europese Commissie heeft een nieuwe klacht van het IOT tegen schending van het Associatieverdrag in behandeling genomen. De klacht heeft betrekking op het opslaan van zogenoemde biometrische gegevens (vingerafdrukken). De regering heeft een databank ingericht, waarin van alle niet-Nederlanders van buiten de Europese Unie deze gegevens worden opgeslagen. Het IOT maakt er bezwaar tegen dat Turken anders worden behandeld dan burgers van de Europese Unie. Dat verschil in behandeling is krachtens het Associatieverdrag verboden. De Europese Commissie kan Nederlandse regelgeving ter vernietiging voorleggen aan het Europese Hof.
Eerdere ervaringen (leges, Toeslagenwet) leren dat een inbreukprocedure lang kan duren. Maar als het Europese Hof tot een uitspraak komt, geldt die meteen voor de Turken in heel Europa.

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

scroll to top