25 juni, 2018

Inspectie bij Islamitische Universiteit Rotterdam

De Islamitische Universiteit Rotterdam is onder verscherpt toezicht van de onderwijsinspectie geplaatst door Minister Jet Bussemaker, Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook doet de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie NVAO onderzoek naar de kwaliteit van opleidingen van de universiteit.

In het onderzoek wordt gekeken naar de manier waarop de universiteit haar visie op “burgerschap en sociale integratie” in het onderwijs integreert. Als het onderzoek aanleiding geeft tot ingrijpen, zal Bussemaker “niet aarzelen dat te doen”. Zij stelt dat naar aanleiding van “mogelijk antiwesterse en ondemocratische” uitspraken van de rector Ahmet Akgunduz haar “vertrouwen in het bestuur is beschaamd”. Ondanks de afspraak, die hij met de minister had om op zijn uitspraken te letten, ging hij weer de fout in door zich negatief uit te drukken op Facebook over Turks- Nederlandse kandidaten voor het Europees Parlement.

De juridische mogelijkheden om in te grijpen bij IUR zijn beperkt, omdat het een niet-bekostigde instelling betreft. Er is inmiddels al aangekondigd dat er een wetsvoorstel komt om ook bij deze instellingen in te kunnen grijpen.

De heer Akgunduz laat via social media weten het “constructieve” artikel van een online nieuwsmagazine voor de kennissector, waarin de bijdrage van innovatie en kennis aan de maatschappelijke en economische ontwikkeling centraal staat, te waarderen.

Dit artikel stelt dat de minister een andere koers inslaat vanwege veranderde politieke omstandigheden. Rector Akgunduz was al eens de oorzaak van Kamervragen aan de minister en deze zag toen “geen redenen om de accreditatie van de onderwijsinstelling in te trekken”, omdat de uitlatingen van de heer Akgunduz 10 jaar oud zijn en op eigen titel.

Minister Bussemaker heeft de inspectie gevraagd de IUR zeker twee keer te bezoeken. “Samen met de beoordeling van de masteropleiding zal er een tussentijdse beoordeling plaatsvinden van de bacheloropleiding Islamitische Theologie. Bovendien heeft de inspectie al in gesprek met de rector en het bestuur afspraken gemaakt.”

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

scroll to top