16 augustus, 2018

HAKDER wil bescherming voor Alevieten

De Alevitische gemeenschap in Nederland wil bij monde van Fethi Killi, voorzitter van HAKDER, oproepen om terugkerende Syriëgangers voor lange tijd vast te zetten, zo niet direct het land uit te zetten. Alle wettelijke mogelijkheden moeten daarbij aangewend worden. Hieronder de open brief aan Lodewijk Asscher.

Geachte Minister Asscher

Onlangs, op 3 december 2014, heeft de federatie van Alevitische organisaties in Nederland (HAKDER) op uw uitnodiging deelgenomen aan het ronde tafelgesprek, waarbij zowel HAKDER als ook Koerdische organisaties voor de eerste keer aan tafel zaten. Wij hebben u toen gewaarschuwd voor de aanslagen, welke gepleegd kunnen worden door terugkerende Syriëgangers. Gisteren is in Parijs een verschrikkelijke – noem het gerust een barbaarse- aanslag gepleegd en is wederom aangetoond wat ‘Islam fundamentalisme’ inhoudt en hoe door aanslagen onze democratische verworvenheden als vrije meningsuiting en de vrije pers aangetast wordt.

De Alevieten kennen deze barbaarse benadering en optredens heel goed. Nog maar 22 jaar terug ( 2 juli 1993) hebben geestverwanten van deze moordlustige ‘islam fundamentalisten’ in de stad Sivas ( midden Turkije) 33 intellectuelen, schrijvers, dichters, onderzoekers, cartoonist en festivalgangers van –

merendeels- Alevitische komaf, na 8 uur belegering van de stad Sivas, in brand gestoken en vermoord. Na elke fundamentalistische aanslag op weerloze burgers, waar ook ter wereld, voelen ook wij de pijn diep in ons hart.

 De Alevieten kennen de geest en het gevaar van ‘Islam fundamentalisme’ uit eigen ervaring heel goed. Reden waarom wij in het gesprek met u, er op aan gedrongen hebben scherper op te treden tegen terugkerende Syriëgangers. Naar onze mening is elke terugkerende Syrië ganger een potentieel gevaar voor onze ( Nederlandse) samenleving. Sterker nog, elke terugkerende Syrië ganger kan onze samenleving voor nu en in de toekomst grote schade toebrengen. De aanslag in Parijs toont dit ook weer pijnlijk aan.

 Met dit schrijven willen wij u nogmaals dringend verzoeken – danwel oproepen- om terugkerende Syriëgangers voor lange tijd vast te zetten, zo niet direct het land uit te zetten. Alle wettelijke mogelijkheden moeten daarbij aangewend worden.

De veiligheid van onze organisaties, onze bestuurders, en onze achterban moeten gewaarborgd worden of zijn, zoals dat ook voor Joodse medeburgers het geval is.

 Parijs laat zien dat onze ( HAKDER) zorgen over ‘Islam fundamentalisme’ en terugkerende Syrië gangers in Nederland, niet uit de lucht gegrepen zijn.

Wij vertrouwen erop dat u onze zorgen de aandacht geeft die het verdient.

Getekend, Fethi Killi

Voorzitter van de Federatie van de Alevitische Organisaties (HAKDER) in Nederland.

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

scroll to top