16 juli, 2018

Etniciteit speelt nauwelijks rol bij crimineel gedrag

Een aanpak van jeugdcriminaliteit puur gericht op een bepaalde etnische groep, bijvoorbeeld op Marokkanen of Antillianen, heeft geen enkele zin. In achterstandswijken speelt etniciteit nauwelijks een rol bij crimineel gedrag. Autochtone jongeren zijn in dat soort wijken vrijwel even crimineel als allochtone. De vriendengroep en de buurt zijn veel belangrijker, blijkt uit het onderzoek ‘De ontwikkeling van de criminaliteit van Rotterdamse autochtone en allochtone jongeren van 12 tot 18 jaar’ van Bureau Driessen in opdracht van het Programma Politie & Wetenschap. De politie vroeg dit onderzoek ruim tien jaar geleden wegens de oververtegenwoordiging van allochtone jongeren in de politiestatistieken.

In opdracht van Politie en Wetenschap, het onderzoeksprogramma van de Politieacademie, volgde het bureau 680 jongeren van hun 12de tot 18de jaar. De grote twee voorspellers van crimineel gedrag zijn dus foute vrienden en persoonlijke eigenschappen, zoals hyperactiviteit en agressiviteit.

Het ‘benoemen’ van de etnische verschillen in de criminaliteitscijfers is volgens hoofdonderzoeker Frans Driessen tegenwoordig ‘bon ton’. Maar zijn die verschillen die steevast in onderzoeken worden aangetroffen – met Marokkanen en Antillianen altijd bovenaan – ook relevant voor de aanpak van de jeugdcriminaliteit door de politie in stadswijken? “Nee”, luidt de conclusie.

bron: Trouw, NRC

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

scroll to top