25 juni, 2018

Asscher eist meer transparantie bij Turkse organisaties

In een brief aan de Tweede kamer laat minister van Sociale Zaken, Lodewijk Asscher, weten dat er een expertise-unit moet komen om de ontwikkelingen ten aanzien van parallelle gemeenschappen, waaronder de Turkse (religieuze) stromingen in Nederland te monitoren. Dit is de conclusie naar aanleiding van het rapport “Turkse Islam. Actualisatie van kennis over Turkse religieuze stromingen en organisatie in Nederland.”

De Turkse gemeenschap is in verhouding tot andere minderheidsgroepen meer naar binnen gekeerd. In hoeverre beïnvloed dit de integratie van Turken? Het ministerie onderzocht daarom de vier grootste religieuze stromingen de Süleymanci beweging, Milli Görüs, Diyanet en de Gülenbeweging. Asscher was niet tevreden met de uitkomst van het onderzoek, omdat volgens hem een literatuuronderzoek nooit een volledig beeld kan geven van de werkelijkheid. Hij wil daarom nog meer onderzoek, omdat hij de organisaties, die onderzocht worden, van intransparantie en dat wil de minister niet langer.

Milli Görüs stuurde de minister een reactie waarin zij melden “In uw reactie aan de Kamer stelt u dat ‘… onderzoeken het beeld van gebrek aan transparantie bij Trso’s’ bevestigen’ en dat er ‘geen duidelijke antwoord verkregen kan worden op de vragen met betrekking tot het afstand nemen van de Nederlandse/westerse gewoonten, normen en waarden’. Maar Milli Görüs is het heir niet mee eens. “Ten onrechte interpreteert u de omstandigheid dat de TRSO’s meer vragen hebben dan antwoorden, als een teken van intransparantie. Wij hebben immer open gestaan voor een gesprek en hebben immer openheid van zaken gegeven. Wij doen onze uiterste best om enerzijds loyaal te blijven aan de eigen geloofsleer en anderzijds oplossingen te vinden voor concrete problemen, daar waar de eigen geloofsleer lijkt te conflicteren met de werkelijkheid binnen onze samenleving. Dat dit proces in volle gang is en dat er wellicht nog geen sluitende resultaten zijn geboekt, is evident. Het is echter niet aan de staat om zich hierin te mengen.”

Woensdag 12 november zal dit onderwerp zijn in het Kamerdebat. De vijf organisaties, die in het bijzonder onderzocht worden zijn de ISN (Islamitische Stichting Nederland), MGNN (Milli Görüş Noord-Nederland), NIF (Nederlandse Islamitische Federatie), Platform INS (Gülen Beweging) en SICN (St. Islamitische Centrum Nederland).

 

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

scroll to top