16 juli, 2018

Antisemitisme Turkse jongeren vaak vermengd met politiek Israël

Uit het onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut naar antisemitisme onder jongeren blijkt dat binnen de Turkse gemeenschap vaker sprake is van een ‘niet zo positieve houding’ jegens joden (16%) dan onder autochtonen (2%). Opvallend is dat men over ‘joden in Israël’ veel vaker ‘niet zo positief’ denkt (45%). Uit het onderzoek blijkt ook dat de incidenten tussen Israël en de Palestijnse gebieden vaak antisemitisme uitlokken.

Minister Lodewijk Asscher van integratie is geschokt door de uitkomsten van het onderzoek naar de oorzaken van antisemitisme onder jongeren. De minister wilde in eerste instantie het rapport later publiceren, maar nu de uitkomsten al gelekt zijn zal dit eerder gebeuren.

Deze uitkomst komt overeen met de Quickscan die het IOT, Inspraakorgaan Turken, heeft gehouden n.a.v. de uitspraken van enkele jongens in Arnhem begin 2013 in het programma Onbevoegd gezag. Op basis van deze Quickscan heeft het IOT het afgelopen half jaar het project Bespreekbaar maken van antisemitisme uitgevoerd.

In het kader van dit project zijn 17 gespreksleiders getraind van de bij het IOT aangesloten federaties. Zoals tevoren gepland zijn 27 bijeenkomsten gehouden, die door 1062 mensen zijn bijgewoond. Tijdens alle bijeenkomsten is het theaterstuk Anne Frank spreekt Turks opgevoerd en zijn vertegenwoordigers van de joodse gemeenschap uitgenodigd om te vertellen over de Holocaust en hun ervaringen met antisemitisme. Tijdens een terugkoppelbijeenkomst van de gespreksleiders en de gastsprekers is vastgesteld dat het project in een grote informatiebehoefte heeft voorzien en ook dat het project voor een belangrijk deel het karakter van een eerste kennismaking had tussen de joodse en de Turkse gemeenschap.

Eind van de maand zal het IOT met hun eigen rapport komen.

scroll to top