16 augustus, 2018

90% Turkse jongeren ziet Syrië-gangers als helden zegt Motivaction

In opdracht van FORUM voerde Motivaction in 2011 en 2014 onderzoek uit naar de houding en opvattingen van Turks- en Marokkaans-Nederlandse jongeren (18-35) ten aanzien van de ontwikkelingen in de Arabische regio en Turkije.

Wat vooral opvalt is het verschil tussen de houding van Turks-Nederlandse en Marokkaans-Nederlandse jongeren ten opzichte van de ontwikkelingen in de regio. Beide groepen beoordelen het uitroepen van het kalifaat door Islamitische Staat (IS) als negatief (74% van de Turkse Nederlanders en 61% van de Marokkaanse Nederlanders), en vinden democratie essentieel voor de vooruitgang van een land (samen 62%). Tegelijkertijd verschillen ze met name in hun beoordeling van jihadistische strijdgroepen in de regio, de deelname van Nederlandse moslims aan de strijd in Syrië en Irak, en de verhoudingen tussen moslims en joden naar aanleiding van het conflict in de Gazastrook.

Van de Turkse Nederlanders vindt een grote meerderheid (87%) het goed dat jihadistische strijdgroepen zorgen voor verandering in de Arabische regio, en vindt 80% het geweld van deze strijdgroepen tegen niet- of andersgelovigen niet verkeerd. 87% van de Turks-Nederlandse jongeren vindt het goed dat er onder Nederlandse moslims steun is voor IS, en 90% ziet Syrië-gangers als helden. Van de Marokkaanse Nederlanders vindt 58% het niet goed dat er onder Nederlandse moslims steun is voor groepen als IS. 61% spreekt afkeuring uit over het geweld van deze strijdgroepen tegen niet- of andersgelovigen, en 18% vindt dat Syrië-gangers helden zijn.

Turks-Nederlandse jongeren zijn verder positief over de gewapende strijd van Hamas tegen Israël (89%), en de meerderheid houdt alle joden verantwoordelijk voor het geweld van de staat Israël (58%). Zij zijn dan ook pessimistisch over de mogelijkheid tot vriendschap tussen moslims en joden in Nederland (83%). Bij de Marokkaanse Nederlanders liggen die percentages lager: respectievelijk 49%, 19% en 17%.

De opvallende opvattingen van Turks-Nederlandse jongeren kunnen mogelijk verklaard worden door hun Turkse referentiekader: zij volgen het nieuws over de regio vooral via Turkse televisie (86%) en zijn uitgesproken positief over het beleid van (en banden met) de huidige Turkse regering, die een eigen visie op de conflicten in de Gazastrook, Syrië en Irak heeft.

bron: FORUM

Geef een reactie

You must be logged in to post a comment.

scroll to top